تولدش :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
دل :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٥
تولدم :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳٩٥
تولدش :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٥
95-15 :: جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
نهنگ عنبر :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤
14 :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤
31 :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤
خونه تون :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤
هنوز خوابش رو می بینم :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
94 هم مثل سال های قبل.. :: شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
13 سال :: شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳
چه تولدی.. :: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
شهریور پانزدهم :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
دلتنــگت :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
آلمان :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳
Temporary Post Used For Theme Detection (d0488851-8e7e-413a-b435-e2e1adb3f4ba - :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
خواب به خواب :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
40 :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
بدتر از مرگ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
آدما تغییر نمی کنن.. :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
12 سال.. :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
همون یه بار بوده :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
چیزی برای زندگی کردن :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
نفس هامو میخوام چکار :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
14 :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
ترس از مرگ وبلاگ! :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
تولد 9 سالگی وبلاگ :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
احساسات عمیق :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
گذشته :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
تسلیم :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
91 هم تمام شد.. :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
منم که اسیرم :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
11 سال... :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
In My Dream :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
تولدم بود.. :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
جک و لاک :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
13 سال.. :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
همونم کم نبود :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
شوق زندگی :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
هفت دقیقه :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
دندونپزشکی :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
انتظار تلخ :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
نمیشی عشق سابق :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
In Time :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
تفاوت ما :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
تأثیر زن :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
تلخی بی پایان :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
فانتزی! :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
خواب :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
2012 :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
جاده های احساس :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
یاقوت :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
هیچ وقت پاک نمیشه... :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
My Immortal :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
12 سال :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
Quantum Entaglement :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
از دژاوو تا اثر پروانه ای :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
هفتمین تولد وبلاگ :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
انتخاب سخت :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
سه چیز برای خوشبختی :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
رفته تو ناخوداگاهم :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
تا روز آخر... :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
اردیبهشتی ها! :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نمی شود فراموش کرد.. :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
YouWouldHardlyRecognizeMe :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
واقعی تر :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
برای SH :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
بخشش و فراموشی :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
StrangerThanFiction :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
9 سال گذشت... :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
Inception :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
نه فال حافظ، نه خواب... :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
چه کنم؟ :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
AfterLife :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
آدم های آنلاین :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
بدون مرز با من باش :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
هیچ وقت نفهمید.. :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
مردهای معمولی :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
Close Your Eyes, Open Your Heart :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
فقط 49 سال! :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
62 سال! :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
It's A Boy Girl Thing :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
تولد شش سالگی وبلاگ! :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
گریه کنم یا نکنم... :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
من فقط عاشق اینم... :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
! Waka Waka :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
Julie&Julia :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
پنجره :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
SHape Your Reality :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
تولدانه! :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
...What if :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
نهمین سال... :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
Precious :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
سه راه ساده برای مردن! :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
از خودت بپرس... :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
ماشین زمان شخصی! :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
مال تو... :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
بچه دار ! :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
Vegas :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
80-88 :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
Impossible :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
خدا منو ببخشه... :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
دنیاهای چندگانه :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
BlueDot :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
دوستش داره هنوز... :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
FriendS :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
26 :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
مشق! :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
تو باید اینجا بودی :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
مهر :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
ستاره :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
10 :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
Marilyn Monroe :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
پنچر! :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
به پای تو نشستم :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
5 سال با وفادار! :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
شریک تجاری! :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
Champions :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
تحقیر و توهین :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
تغییر :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
نامزدش هستم! :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
کلید اسرار :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
تناقض :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
بهترین تعریف عاشقی :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
Moment of Truth :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
فردا یه روز دیگه س! :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
تولد عید شما مبارک! :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
تا کجا..؟ :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
یا تن رسد به جانان... :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
ایمان :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
راز - the secret :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
زن دوم :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
متکدی ها! :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
هفت و هشت :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
Make Your Own Kind of Music :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
آرامش برفی :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
بازگشت به آینده :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
SH :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
اسید پاش! :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
Mercy Killing :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
منتظر :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
مرگ آرزو :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
یه طرف همه سیاهو.. :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
قصه های من و بابام :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
نوستالژی فوتبالی! :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
طرفدار! :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
مجنون لیلی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
عشقولانه المپیک! :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
بیشتر از همیشه جات خالیه :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧
بی برقی! :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
جوونمرد! :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
وفادار چهار ساله شد! :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
نفس های بی هدف :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
Dejavu :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
Dan in Real life :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
فقر :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
تو تنها نیستی.. :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
هرم قدرت :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
ترشیده! :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
تولدش مبارک.. :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
بی گناه :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
اسمارتیز! :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
کور! :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
last holiday :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
فردا رو چه دیدی :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
پوچ تر از همیشه .. :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
ماشین زمان :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
قشنگه خاطراتت.. :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
خلاف کار! :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
تانگو! :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
بهای فوتبال :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
!still alive :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
زی زی گولو :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
همسایه :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
LIFE IS A FLOWER :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
تمرین خودکشی! :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
مریض احوال! :: چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦
رویای آبی :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
دلتنگ :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
ایران زیبای من! :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
در حسرت پرواز در فرودگاه اندی! :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
گلنار :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
کازابلانکا :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
Change The World :: جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
عشق و احترام :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
شکست عشقی! :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
جری لوییس :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
پیامک :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
مستی هم درد منو .. :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦
دلی که شکست.. :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
فال فروش 2! :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
مادران فراموش شده :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
مرجان و مهستی :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
شیفته :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
نقاب :: یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
happy feet :: دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
رسوا :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
خوشبختی :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
پول :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
سیاه بخت :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
شطرنج :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
پلیس مهربان :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
زندگی :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
لیوان من :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
اخراجی :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
پری شهر قصه :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
سیزده به در :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
سرسپرده :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
۸۶ هم.. :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
خطرناک ترین جای دنیا! :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
300the movie :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
second life :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
اشک :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
شکلات تلخ :: جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
تصویر من :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
نقاشی خدا :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٥
خاطرات :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
معامله :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
چشم های ناز :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
سر زده.. :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
تیر خلاص :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
گریه های بی صدا.. :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
عشق تو یا عشق تو؟ :: جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥
این عکس چیه؟ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
کما :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
سقوط :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
عادت.. :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
خدا..؟ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥
آغوش.. :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
پیرمرد و.. :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳۸٥
آسیب پذیر.. :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥
خاصیت عشق.. :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥
..Last Man :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
تصور کن.. :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
بدهکار.. :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
فقط ادعا... :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
یک سال دیگه نزدیکتر.. :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
درسی برای آمریکا! :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
تقویم لعنتی! :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥
سیستم بسته.. :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳۸٥
مهر و مهر و مهرگان! :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
حسرت پرواز :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
منتظر :: شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥
ینس لمان! :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
تنها در خیابان! :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
خالیه جات هنوزم... :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
کبوتر دل.. :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
دو راهی.. :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
مزاحم :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٥
شیطنت :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٥
!another problem :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٥
مهم نبود؟ :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
!the problem :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
پروانه ای در مشت.. :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
نفرین! :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
ا+مرداد :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥
2 سال گذشت.. :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
شمال نامه! :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٥
سقف آرزو ها.. :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥
بازنشسته! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٥
کورش در آینه.. :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
با هم بودن.. :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
جواد خیابانی :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
انسانی ترین هدیه.. :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
سقف!! :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
زن و آرایش :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
dog walker ! :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
خدا یکی.. :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
عشق و زمان.. :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
هدیه.. :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
این روزا فرصت نشده.. :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
ایستگاه مرگ! :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
یک تصمیم مهم! :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
ذلیل کردن زورگو! :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
سی ا سی! :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
خونه ما،پاتوق! :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
مجرد بدبخت! :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
!wanted! reward :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
همه زندگی من.. :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
عقد یا وقف؟ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
سینرژی! :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
خون بهای من.. :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥
رنگی بشید! :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
عید پنجم باز هم بی او.. :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
خدا جون! :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
به دنبال زمان.. :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
ارزششو داشت.. :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
کورش و مجنون! :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤
سرسپرده، نه عاشق! :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
استهلاک! :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٤
رفتار پر خطر! :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
من،ما؟ :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
دیوار رو کثیف نکن! :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
نسبیت و انتظار! :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
فقر حرکتی! :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤
غول چراغ هم..! :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤
دریا.. :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
سالگرد شکستن.. :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤
بی قرار.. :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
یک پست عشقولانه! :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤
کینگ کنگ! :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
از پیش باخته.. :: جمعه ٩ دی ۱۳۸٤
استاد میگفت.. :: دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤
نجس.. :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
دیوونه! :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
طلاق! :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
من و اینترنت! :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤
من و کبوتر :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤
کلاغ و عقاب :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
مشق عشق.. :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤
پورسینا :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤
قطره قطره.. :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
برده داری نوین! :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤
انواع ازدواج!! :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
عشق کافی نیست..؟ :: جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
تسلیم ..؟ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
سیاه یا مشکی؟ :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤
محیط .. :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
دفتر خواستگاری! :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٤
مرگ تدریجی.. :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
دارا و سارا!! :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
hitch بدون صانثور! :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳۸٤
عبادت... :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤
پتانسیل! :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
همیشه بازنده :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
آبراهام مازلو! :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
تبدیل احساس.. :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٤
شاهزاده ایرانی.. :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٤
..what is the reality :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤
تولد عشق.. :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٤
مرگ...! :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
احساس شکستن.. :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
اسمشو نبر! :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
کمک! :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٤
خودکشی>>معجزه :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤
سوپر دپرس! :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤
یک سال با وفادار... :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳۸٤
جنایت...! :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
french kiss! :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤
لبخند... :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
زن زیادی و آموزش.. :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
کمی تا قسمتی ...! :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤
تقلب! :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
خاطرات خوبم.. :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۸٤
خون بها.. :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳۸٤
بدون دلتنگی! :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
ویژه! :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
قرص آهن! :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤
آبلیمو ،سیرابی، انتخابات!!! :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
مازوخیست!! :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤
ازدواج 2! :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
تابلو! :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
برده داری نوین! :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
دختری با قلبی پر از حرف :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
باز هم من و حاج آقا! :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
سوتی ،MRI! :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
وفادار،گوگل،چت! :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
ای ول...! :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
انتظار.. :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤
تصویر عشق.. :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٤
لذت نقاشی، رنگ عشق :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٤
18 سال..... :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
خوشبختی، پول، زن افغان، ساندویچ! :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳۸٤
سرنوشت.. :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٤
هفت گانه برای عید چهارم :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
music and dance! :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳
مرد یخی! :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۳
من و انگشترم! :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
مادر... :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
زلزله و زلزله! :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
اسم... :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
اون دنیا ..؟ :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۳
شعر، حکایت، آرزو :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
بهتر از این میشه؟ :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۳
درس هایی از shrek! :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳
یک خواب مهم! :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۳
خوشگلی! :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۳
کاشکی... :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۳
خاطره... :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۳
هدف...؟ :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳
انواع دوست داشتن؟ :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳
قدمگاه... :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۳
اسطوره ها.... :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۳
خواستگاری... :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳
فوتبال! :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۳
کورش خون میدهد! :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳
یک جمله :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳
دختر بد! :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۳
یک سؤال :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
پسر بد! :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۳
زیر نور ماه :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۳
مد!! :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۳
عدالت اجتماعی؟ :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۳
سیاست و گاو! :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۳
طنز تلخ :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۳
دوخبر فوری! :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳
زن ها چه موجوداتی هستند!!؟ :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳
قابل بحث :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳
E = mc2 :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۳
فروهر :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳
خجالت میکشم.... :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۳
عشق یعنی.. :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۳
چاره کار..؟ :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳
شب قدر... :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۳
روزی که دوباره شکستم... :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳
کورش به مدرسه میرود! :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳
آینده؟؟؟؟ :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۳
افطاری،.! :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۳
میلاد من... :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۳
هر روز یه کار خوب! :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳
عشق و ترس... :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳
کوتاه ولی عمیق.... :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
ازدواج از نگاهی دیگر! :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳
یک شعر دو خبر! :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۳
پاسخ به چند سؤال.. :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳
یادی از ویگن.. :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳
فال حافظ و پوشش زرتشتی ها :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳
2 گزارش! :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۳
اسیب شناسی چت! :: جمعه ۳ مهر ۱۳۸۳
عشق اینترنتی قسمت آخر... :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
عشق اینترنتی...قسمت سوم :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۳
عشق اینترنتی..قسمت دوم :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
عشق اینترنتی...قسمت اول :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
فال فروش.. :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۳
عاشقانه ترین ترانه تاریخ...!؟ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
یک نکته یک خبر.. :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۳
سختی ها :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
شکر خدا... :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۳
عیب های من.. :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۳
زور روزگار،،... :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳
در بند...! :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
یک تجربه..... :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۳
شانس...! :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۳
سخنانی از‌ گابریل گارسیا مارکز :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۳
صیغه..! :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
تو نباشی..( طلا ی دل..) :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳
قهرمان 2 :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳
حکیم عمر خیام :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۳
قهرمان...! :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳
مصاحبه ای خیالی با خدا... :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳
ببینید ابی در مورد عشق چی گفته.... :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳
داستان عشق قسمت هفتم... :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۳
copy right...! :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۳
معین...عطر یادت.. :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۳
شهریار :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳
مژده....! :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۳
بیژن :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
ستّار :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
داغ یک عشق.... :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
نیلو فر بهاره :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳
داستان عشق....قسمت پنجم :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳
شطرنج عشق :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
دل کوچولو :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۳
دفاعیه! :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۳
ابی ........شادمهر :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۳
هنوزم عاشقم :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۳
داستان عشق.....قسمت چهارم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳
چوبه دار :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳
دلم میخواد ببخشمت :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
ابی :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
فرزانه :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳
داستان عشق.....قسمت سوم :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳
ستاره :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
شهیاد :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
سیر تکامل ! :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
....فروهر.... :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
شعر ارش :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
داستان عشق..... قسمت دوم :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
داستان عشق ...قسمت اوّل :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
تراژدی :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
عشق چیست ؟ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
خواستگاری :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
چند پرسش از خداوند :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
چرا عاشق شدم :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
از یاد من نرفته :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
هدیه عشق :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
پرواز :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
افتتاح :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۳