نویسنده : کورش ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۳

سخنانی از‌ گابریل گارسیا مارکز

برای زندگی......نظر شما چیه..؟


۱-دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو،

 بلکه بخاطر شخصیتی که

من هنگام با تو بودن پیدا میکنم.


2 – هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد

 و کسی که چنین ارزشی دارد

 باعث اشک ریختن تو نمیشود.


3 – اگر کسی آنطور که میخواهی دوستت ندارد،

 به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد

.
4 – دوست واقعی کسی است که

 دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.


5 – بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است

که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.


6 – هرگز لبخند را ترک نکن

حتی وقتی ناراحتی

، چون هر کسی امکان دارد

عاشق لبخند تو شود.


7 – تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی،

 ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.


8 – هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست

 وقتش را با تو بگذراند، نگذران.


9 – خدا خواسته است که

 ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی

 و سپس شخص مناسب را.

 به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکرگزار باشی.


10 – به چیزی که گذشت غم مخور،

 به آنچه پس از آمد لبخند بزن.


11 – همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند.

 با این حال همواره به دیگران اعتماد کن

 و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده

، دوباره اعتماد نکنی.


12 – خود را به فرد بهتری تبدیل کن

و مطمئن باش که خود را میشناسی،

 قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی

 و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.


13 – زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،

 بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد

 که انتظارش را نداری

 

Saturday, August 03, 2002

 

 

سخن هفته:

کسی که دوست می داری

 همه حقی بر تو دارد

 از جمله این که

 دوستت نداشته باشد

 
کلمات کلیدی :تک شماره ای