نویسنده : کورش ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳

پرسش : مراسم ازدواج شما زرتشتیان چگونه است ؟

پاسخ : به این مراسم زن وشویی یعنی شریک  شدن  زن و شوهر در امر زندگی گفته می شود در ایران باستان ازدواج کردن از کارهای نیک به شمار آمده ، هر پسر و دختر زرتشتی همانند کارهای دیگر خود بایستی بر مبنای خردمندی با یکدیگر ازدواج کنند.

در آیین زرتشتیان چیزی به نام مهریه مرسوم نیست ، تک همسری سفارش شده و پیروی می شود، جدایی ( طلاق ) نیز مگر در شرایطی ویژه انجام نمی شود ـ زن و شوی تلاش می کنند تا به سفارش اشوزرتشت در زندگی مشترک خود با انجام کار نیک از یکدیگر سبقت بگیرند .

 

پرسش : اجزا سفره گواه گیری (ازدواج زرتشتیان ) کدامند و به چه معنایی ؟

پاسخ : اجزاء اصلی در سفره جشن گواه گیری چنین است :

سفره سبز ، کله قند سبز، دستمال سبز ابریشمی ، کلاه سبز داماد ، ‌توری سبز عروس ، رنگ سبز به نشانِ امرداد ( جاودانگی و سرسبزی در زندگی )

کتاب اوستا و کمربندِ کُشتی  :  به نشان باور و پایداری در دین زرتشتی

چراغ روشن ، آینه و گلابدان : یادآور فروغ و روشنایی دل و جان 

نقل و شربت : نشان شیرین کامی در زندگی مشترک

نخ و سوزن : نماد پیوند همیشگی عشق و مهربانی در زندگی .

قیچی : نماد پیوند عروس و داماد همکاری مداوم در کارها

تخم مرغ : نشان باروری و سهم پایانی از سوی خانواده عروس

انار : نشان سود بیکران در زندگی و داشتن فرزندانی نیکو

دانه های برنج و برگ های خشک آویشن : برای آرزوی تندرستی بی شمار در زندگی 

 

 

 

 

پرسش : آیا اجرا و شنیدن موسیقی در آیین زرتشت آزاد است ، آیا در مراسم مذهبـی از موسیقـی استفـاده می شده است و حالا هم می شود ؟

 پاسخ : سرودهای اشوزرتشت ( گاتها ) دارای وزن و ریتم است ، بنابراین سرایش اوستا با      آهنگ     ویژه خود همراه می باشد از سوی دیگر به صدا درآوردن زنگ در آتشکده به هنگام سرودن اوستا و سابقه چند هزار ساله سازهایی مانند تنبور ، نی ودف در ایران باستان نشان دهنده جایگاه ارزشمند موسیقی در فرهنگ ایران و زرتشتیان است .

 

پرسش : آیا درست است که در گذشته بجای هفت “ سین ” ، هفت “ شین ” داشته ایم ؟ در این صورت آن هفت “ شین ” از چه چیزهایی تشکیل شده بود؟  

پاسخ : در بررسی پژوهشگران ، نخست هفت نوع چیدنی از درختان برسفره نوروزی نهاده شده سپس آنها را در سینی هایی قرار داده اند که به هفت سینی یا هفت سین خلاصه شده است و در برخی از باورها هفت شین هم در سینی هایی که تعداد آنها هفت عدد یعنی نماد مراحل هفت گانه در عرفان زرتشتی است قرار داده اند نوع آنها نیز بستگی به محصول و فرآورده های جغرافیایی ، باورهای قومی و محل داشته است .

 

 

پرسش : اصول دین زرتشت برچه چیزهایی است ؟

پاسخ: بنیاد دین زرتشت بر هفت پایه استوار است :  یکتایی اهورامزدا  ـــ پیامبری اشوزرتشت  ــ  پیروی از اَشاـ داشتن اندیشه ، گفتار ، کردار نیک  ــ آزادی گزینش راه  ــ  پاداش کار نیک و پادافراه (کیفر) کار زشت  ــ جاودانی روان ــ رستاخیز .

 

پرسش : خداوند در دینِ زرتشت چگونه معرفی شده است ؟

پاسخ :  در بینش اشوزرتشت  ،  خداوند با نام اهورامزدا معرفی شده است اهورا یعنی «هستی بخش» مز یعنی «بزرگ» و دا از «دانش و دانایی» آمده است بنابراین خداوند ، دانای بزرگ هستی بخش است که انسان را برده و بندة خویش نمی داند بلکه با خردی که به او هدیه کرده است جایگاه ارزشمند انسانی را به او پیشنهاد کرده است

 

پرسش : بهشت ودوزخ در دین زرتشت چگونه است ؟

پاسخ : در بینش اشوزرتشت ، اهورامزدا جهان هستی را بر مبنای نظم وهنجاری درست و نیک آفریده که اَشا نام دارد . در هنجار راستی ، اصل کنش و واکنش پیوسته وجود دارد . به عبارتی قانون عکس العمل بخشی از هنجار اَشا است که در مورد نیک اندیشی و بد اندیشی انسان نیز نتیجه میدهد . رفتار انسان ، هماهنگ با اندیشه او می تواند خوب و سازنده و یا عکس آن ویران کننده و بد باشد . بر پایة  قانون اشا ، رفتار انسان در همین جهان به خودش باز میگردد و بهشت و دوزخ را برای او بوجود می آورد . پس بهشت یا دوزخ ، بازتاب طبیعی کردار انسان است .

بهشت  بـرگرفته از واژة « وَهیشتـم منـو » در اوستـا اسـت ، یعنی «بهترین منش» و دوزخ از واژة اوستـایـی « دروجو دِمانِه » آمده یعنی جایگاه دروغ و مکان تیره گون که در برخی سرودها نیز به صورت « اَچیشتم مَنُو » آمده یعنی « بدترین منش» بنابراین اهورامزدا بهشت و دوزخ را برای پاداش و یا آزار انسان در دنیای پس از مرگ نیافریده است بلکه واکنشی طبیعی برای رفتار انسان است که بر وجدان و روان او اثر میگذارد از این دیدگاه انسان که با اندیشه و رفتار خود توانایی ساختن دوزخ و بهشت را دارد توانایی کاهش دادن  آنان را نیز خواهد داشت یعنی دوزخ برای انسان ، همیشگی نیست بلکه دیرپا و زمان داراست .

 
کلمات کلیدی :زرتشتی