نویسنده : کورش ; ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳

کم گردد عشق من در این غم                    گر انجم از آسمان شود کم

عشق از دل من توان ستردن                      گر ریگ زمین توان شمردن

 

عشق چیست ؟

شخصی به همسرش می گویید : من عاشق تو هستم و بدون تو نمی توانم زندگی کنم
اما این عشق نیست ، گرسنگی است . شما نمی توانید در آن واحد هم کسی را دوست بدارید وهم بی تابانه نیازمندش باشید .عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد .در عشق اجباری نیست .عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن .برای آنکه کسی یا چیزی را به دست بیاوری رهایش کن

از........astareh.com

اینم یه شعر از لیلی و مجنون....

 

زن گر نه یکی هزار باشد               در عهد کم استوار باشد

 

چون نقش وفا وعهد بستند             بر نام زنان قلم شکستند

 

زن دوست بود ولی زمانی                تا جز تو نیافت مهربانی

 

بسیار جفای زن کشیدند                وز هیچ زنی وفا ندیدند

 

در دشمنی افت جهان است           چون دوست شود بلای جان است!

 
کلمات کلیدی :کمی احساسی تر