چند پرسش از خداوند

چند پرسش از خداوند

   • از خداوند در باره قدرت پرسیدم و او در طول زندگی مرا با مشکلات زیادی روبرو کرد و اینگونه مرا قدرتمند نمود.
 

   از خداوند در باره خود پرسیدم و او چیستان ها و مشکلات زیادی فرا رویم نهاد و من توانستم آنها را حل کنم.

   از خداوند در باره عشق پرسیدم و او انسان های دردمندی را به من نشان داد تا بتوانم به آنها کمک کنم.

   از خداوند در باره نیکی پرسیدم و او فرصت های زیادی برای یاری رساندن به دیگران برایم فراهم نمود. 

در پایان من چیزهای را که از خداوند می خواستم دریافت نکردم اما هر   آنچه من نیاز داشتم در اختیارم داد

/ 1 نظر / 4 بازدید
مرضی

کلا در حال پرسش بودی نه ؟؟؟