خونه تون

چند ماهی از آپدیت آخر وبلاگم میگذره و دیگه عملا
کاری با دنیای وبلاگ ندارم و تو دنیای خودم هم خبری
نیست به جز ترانه جدید ا ن د ی که میگه: هنوز میام
تو کوچه تون دنبال جای پای تو...میام دم خونه تو،
خونه ای که رفتی از اون...در میزنم و میدونم هیچ
کسی نیست تو خونه تون..

/ 4 نظر / 116 بازدید
lara

[بغل]

مهدی (به یاد گل سیما)

کوروش، حالت خوبه پسر؟ من همیشه به یادتم دادا بعیده چیزی خاطرت باشه همیشه در حد کامنت بودم ولی همیشه به وبلاگت سر زدم اگه وفادارا کم شدن، باکی نیست من همیشه به یادتم ایشالا به مراد دلت برسی داداشی.

احسان

خوشحالم زنده‌ای مرد. من هنوز‌م وفادارم اگه تو بی‌ وفایی‌! آدم وقتی‌ که مرد تا آباد مرده، ولی‌ فقط یه مدت کوتاه زنده س. مرگ هم حتما میاد سراغ همه. پس تا جایی‌ که جا داره زندگی‌ کن! تنها نیستی‌...