ستاره

اگه بر گرده خونه......رو موهاش.....21.gif

می چینم یاس و پونه01.gif

اروم اروم می گیرم رویه شونش07.gif

می پاشم اشک شوق روی گونه ش...17.gif

می سازم از صدای اشک و بوسه.....10.gif

لا لا ی واسه خواب شبونه ش24.gif

/ 3 نظر / 3 بازدید
azimi

تشکر دوست مهربانم بازم تو سايت منتظرت هستم.............باباعظيمی

azimi

لحظه ها می گذرند. ان قدر چشم براهم که هنوز. با صدای وزش باد سخن ميگويم . ومدام شکوه ها را به تن تيره شبهای سکوت. من فراموش شده . در بدر فاصله ها. عابر جاده تنهايی خود. سمت پرواز به تنديس تو .ايينه و نور..دست خالی مرا هم به دو دستت بسپار. ببرم خانه رويايی دور. يا که برگرد بيا.تا که انديشه ماندن باقی ست. ترسم از روز سياهی ست بيايی و چه سود..رفته باشم و بدانی که چه دير امده ای...........باباعظيمی